Detay

Tarih: 17 Kasım 2022

2022-2023 Güz Dönemi Tez/ Proje Teslimi Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Güz dönemi Tez/Proje teslimi yapacak öğrencilerin süreçlerine dair tarihler ve detaylar aşağıda yer almaktadır.

  • 07.01.2023 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Tez/Projelerini tamamlayıp Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
  • 13.01.2023 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Enstitüye Proje ve Evraklarının Teslimi için son tarih (Son Döneminde Olan Öğrenciler.)
  • 13.01.2023 Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Savunma Öncesi Enstitüye Spiralli Tez ve Evrakların Teslimi için son tarih (En az 4. Dönem ve sonrası olan Öğrenciler İçin) (Tez savunma sınavları tez tesliminden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılmak zorundadır.)

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz döneminde tez/proje aşamasındaki öğrencilerin danışman onaylarını almaları için son tarih akademik takvimde  07 Ocak 2023 olarak belirtilmiştir. Bu tarih danışman onayı için son tarih olduğundan dolayı, tez/projelerinizin son halini en geç belirtilen tarihe kadar danışmanınız ile paylaşmanız ve onay almanız gerekmektedir.

Danışman hocaları ile henüz iletişime geçmemiş veya konu belirleyip çalışmaya başlamamış olan öğrencilerimizin ivedilikle danışman hocaları ile iletişime geçip, gerekli çalışmaları başlatmaları önem arz etmektedir. Konu belirleyen öğrencilerin öncelikli olarak enstitüye danışman onaylı dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. ‘Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’’  ve  "Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez/Proje Yazım Kılavuzu"na uygun olarak zamanında teslim edilmeyen tez/projeler enstitü tarafından kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluk öğrencimize aittir. 

- Konu başlığı dilekçe örneği için tıklayınız.

Tez/projelerinizin danışman onayından sonra akademik takvimde (13 Ocak 2023) belirtilen süreler dahilinde basılı olarak Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

- Tez tesliminde gerekli evraklar için tıklayınız.

- Proje tesliminde gereken evraklar için tıklayınız.

Tez/Proje teslimleri esnasında kılavuz formatına ilişkin bir sorun yaşamamak adına aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

  • Çalışmanız öncelikli olarak danışman hocanız tarafından içerik ve şekil şartları açısından kontrol edilmeli ve onaylanmalıdır.
  • Daha sonrasın da  her program için belirlenmiş olan akademik koordinatörlere (programlar bazında akademik koordinatörlere ilişkin bilgileri danışman hocalarınızdan alabilirsiniz) e-mail yolu ile iletilerek format (şekil şartları) açısında uygunluk kontrolünün yapılması sağlanmalıdır.   
  • Akademik koordinatör onayından geçen çalışmalar LEE Araştırma görevlisi Gökhan Düzü’ye e-mail aracılığıyla (gduzu@dogus.edu.tr) iletilmelidir.
  • Çalışmanın formatına (şekil şartlarına) ilişkin son onay LEE Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YALÇIN tarafından verildikten sonra  basım işlemini gerçekleştirmelisiniz. 

Danışman onaylarının alınması, tez/proje yazım kurallarına uygunluk vb. kontroller için çeşitli nedenlerle olabilecek gecikmeleri göz önünde bulundurarak son günleri beklememeniz tavsiye edilmektedir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur... 

Enstitü Yönetimi