Web_Bolum_ustbant_1900x500-1
Tarih: 05 Kasım 2018

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Yeterlik Sınavı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Yeterlik sınavının kapsami hakkında "Doğus Üniversitesi doktora programı kapsamında uygulanacak olan yeterlik sınavı ile ilgili olan yönetmelik maddeleri enstitü web sayfasinda belirtilmistir. Bu yönetmelik çerçevesinde özellikle MADDE 41’de vurgulandığı gibi yeterlik sınavına girecek olan bir öğrenci aşağıdaki derslerden sorumludur:

  • Öğrencinin temel konulara olan hakimiyetinin denetlenmesi amacıyla doktora programında zorunlu tutulan ve öğrencinin aldığı 2 adet zorunlu ders,
  • Bilimsel hazırlık dersleri kapsamında alınan COME 207, COME 218, COME 226, COME 361, COME 381, COME 411 dersleri arasından seçilen 4 ders.
  • Öğrencinin doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesi amacıyla seçmeli ders olarak aldığı dersler arasından seçecegi 3 ders.

Sonuç olarak öğrenci 2 zorunlu + 4 adet bilimsel hazırlık ve 3 adet seçmeli ders olmak üzere toplamda 9 dersten sorumlu tutulacaktır."

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dali Başkanlığı