Web_Bolum_ustbant_1900x500-1
Tarih: 15 Haziran 2020

Klinik Psikoloji Doktora Yeterlik Sınavı

Değerli Öğrencilerimiz,

Yeterlik sınavı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Yeterlikle ilgili yönetmelik madddesini de tekrar sizlere hatırlatma olması amacıyla aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Şimdiden başarılar dileriz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yazılı sınav tarihi: 07.07.2020

Yazılı sınav saati: 11:00

Sınav yeri: MYO. 108 nolu sınıf / Çengelköy Yerleşkesi

Sözlü sınav tarihi: 08.07.2020 Teams 

Sözlü sınav saati: 10:00

Platform: Microsoft Teams

 

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kere yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Dönem sonu itibari ile öğretim planında yer alan tüm derslerini ve seminer dersini tamamlama durumuna gelecek öğrenciler, Yeterlilik Sınavı İçin Bireysel Çalışma dersine kayıt yaparak akademik takvimde ilan edilen tarihte yeterlilik sınavına girebilirler. Dönem içerisinde aldığı derslerden ya da seminer dersinden başarısız olan öğrenciler ile bu Yönetmelikte belirtilen not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, Yeterlilik Sınavı İçin Bireysel Çalışma dersinden de başarısız olmuş sayılırlar.

(4) (Değişik:RG-19/3/2018-30365)(1)  Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı konusunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.