Detay

Tarih: 19 Kasım 2021

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine...

Enstitümüze kayıtlı olan öğrencilerimizin, proje ve tez danışman seçimlerinin otomasyon üzerinden 22.11.2021 ile 27.02.2022 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili sistemdeki başvuru bölümünden toplamda üç adet olacak şekilde danışman tercihinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden "Başvuru İşlemleri > Danışman Başvuru" sekmelerine tıklanarak çevrimiçi bir şekilde kolaylıkla yapılabilir. Anabilim dalı başkanlığı, bu üç tercih üzerinden önem derecesini baz alarak öğretim üyesi kontenjanı, çalışma alanı gibi hususları da dikkate alarak atama yapacaktır. Ayrıca tercih edilen danışmanların kontenjanlarının uygun olmaması durumunda Anabilim Dalı Başkanlığı'nın re'sen danışman atama yetkisi de bulunmaktadır.  

Tez danışmanlıklarındaki tercihler üniversitemizde çalışan öğretim üyeleri üzerinden yapılabilmektedir. Kurum dışından görevlendirme ile gelen misafir öğretim üyelerine tez ataması yapılamamaktadır. Bununla birlikte proje yazacak öğrencilerimiz için böyle bir kısıt bulunmamaktadır.

Ayrıca daha önceden danışman ataması gerçekleşen öğrencilerimizin danışmanlarının sistem üzerinde görünmesi için tekrar danışman seçim işlemlerini yapması gerekmektedir. 

Danışman Başvuru sunumu için tıklayınız.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü