Web_Bolum_ustbant_1900x500-1
Tarih: 16 Haziran 2020

Tek Ders Sınavı

Değerli Öğrencilerimiz,

Tek ders sınavıyla ilgili önemli tarihler ve ilgili yönetmelik maddesi aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.

Başarılar dileriz.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tek ders sınavı başvuru tarihleri: 29-30 Haziran 2020
Tek ders sınavı tarihi: 02-03 Temmuz 2020


(4) (Ek:RG-19/3/2018-30365)(1) (Değişik:RG-30/9/2018-30551)(2) (Ek: 19/3/2018 – 30365/3 md.) Öğretim planında yer alan staj ve tez dersi dışında tüm derslerini alarak devam koşullarını sağlamış ve kredili derslerin biri dışındaki derslerinden başarılı olmuş veya tüm derslerini başarmasına rağmen bu Yönetmelikte öngörülen not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini müteakip akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan veya bu Yönetmelikte öngörülen azami süreleri aşmış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.