Web_Bolum_ustbant_1900x500-1
Tarih: 26 Nisan 2019

Tez/Proje Teslimi ve Sunum Sonrası Yapılacaklar

Değerli Öğrencilerimiz,

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi tez/proje teslim ve sunumları için akademik takvimde belirtilen önemli tarihler aşağıdaki gibidir:

Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Tez/Proje Teslim: 27.05.2019     31.05.2019
Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Sunum:         10.06.2019     14.06.2019
Bahar Yarıyılı Düzeltme Verilen Yüksek Lisans Proje Teslimi:  21.06.2019
Bahar Yarıyılı Düzeltme Verilen Yüksek Lisans Tez Sunumu:   09.09.2019  13.09.2019

Hazırlamış olduğunuz tezi/projeyi akademik takvimde belirtilen tarihlerde programın bağlı olduğu Enstitüye teslim etmekle yükümlü olduğunuzu hatırlatarak; bu aşamada teslim edilecek belgeleri aşağıda bilgilerinize sunmaktayız:

  • Dört nüsha ciltlenmiş tez (proje için iki adet)
  • Danışman onayı alındığını gösteren form 
  • Danışman tarafından verilecek intihal oranını gösteren program çıktısı
  • Tezin/Projenin CD’ye kaydedilmiş kopyası