Akademik Takvim

2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS
16 Temmuz 2019 - 20 Eylül 2019Kesin Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
13 Eylül 2019Yüksek Lisans Dil Yeterlik Sınavı (DÜİYES-YL)
20 Eylül 2019Yüksek Lisans Dil Yeterlik Sınav (DÜİYES-YL) Sonuçlarının İlanı
23-24 Eylül 2019İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
30 Eylül 2019Güz Dönemi Derslerinin Başlaması
10-11 Ekim 2019Ders Ekle – Bırak Süresi
11 Ekim 2019Programlar Arası Yatay Geçiş için Son Tarih
11 Ekim 2019Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih
22 Kasım 2019Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Kasım 2019Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
27 Kasım 2019Ara Sınav Mazeret Başvuruları İçin Son Tarih
29 Kasım 2019Ara Sınav Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
02-06 Aralık 2019Ara Sınav Mazeret Tarihleri
08 Aralık 2019Ara Sınav Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
08 Ocak 2020Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
10 Ocak 2020Dönem İçi Notların (Kısa Sınav-Ödev-Proje) - Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Kapatılacaktır)
10 Ocak 2020Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü (Bahar Yarıyılında Kayıt Olan –II.
Döneminde Olan Öğrenciler İçin)
17 Ocak 2020Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
17 Ocak 2020Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 2.Dönemi olan ve 2019-
2020 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
13-24 Ocak 2020Final Sınav Tarihleri
29 Ocak 2020Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Ocak 2020Final Mazeret Sınav Başvuruları İçin Son Tarih
31 Ocak 2020Final Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
03- 07 Şubat 2020Final Mazeret Sınav Tarihleri
09 Şubat 2020Final Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
09-14 Şubat 2020Yüksek Lisans Tez Sunum Tarihleri
10-11 Şubat 2020Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
12 Şubat 2020Tek Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
13-14 Şubat 2020Tek Ders Sınav Tarihi
16 Şubat 2020Tek Ders Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
DOKTORA
16 Temmuz 2019 - 20 Eylül 2019Kesin Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
23 - 24 Eylül 2019İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
30 Eylül 2019Güz Dönemi Derslerinin Başlaması
10 - 11 Ekim 2019Ders Ekle – Bırak Süresi
22 Kasım 2019Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Kasım 2019Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
27 Kasım 2019Ara Sınav Mazeret Başvuruları İçin Son Tarih
29 Kasım 2019Ara Sınav Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
02 -06 Aralık 2019Ara Sınav Mazeret Tarihleri
08 Aralık 2019Ara Sınav Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
31 Aralık 20192019-2020 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
31 Aralık 2019Tez Savunma Komitesi Raporlarının Teslimi
Ocak 2020Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitü WEB sayfasında ilan Edilecektir)
08 Ocak 2020Doktora Derslerin Son Günü
10 Ocak 2020Dönem İçi Notların (Kısa Sınav-Ödev-Proje) - Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Kapatılacaktır)
13 – 24 Ocak 2020Final Sınav Tarihleri
29 Ocak 2020Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Ocak 2020Final Mazeret Sınav Başvuruları İçin Son Tarih
31 Ocak 2020Final Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
03- 07 Şubat 2020Final Mazeret Sınav Tarihleri
09 Şubat 2020Final Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
10-11 Şubat 2020Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
12 Şubat 2020Tek Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
13-14 Şubat 2020Tek Ders Sınav Tarihi
16 Şubat 2020Tek Ders Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS
13 Ocak 2020 – 14 Şubat 2020Kesin Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
31 Ocak 2020Yüksek Lisans Dil Yeterlik Sınavı (DÜİYES-YL)
7 Şubat 2020Yüksek Lisans Dil Yeterlik Sınav (DÜİYES-YL) Sonuçlarının İlanı
7 Şubat 2020İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
10 Şubat 2020Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
20 - 21 Şubat 2020Ders Ekle- Bırak Süresi
21 Şubat 2020Programlar arası Geçiş için Son Tarih
21 Şubat 2020Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih
03 Nisan 2020Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
08 Nisan 2020Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
08 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Başvuruları İçin Son Tarih
10 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
13-17 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Tarihleri
19 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
20 Mayıs 2020Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
22 Mayıs 2020Dönem İçi Notların (Kısa Sınav-Ödev-Proje) - Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Kapatılacaktır)
22 Mayıs 2020Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
22 Mayıs 2020Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 2.Dönemi olan ve 2019- 2020 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
22 Mayıs 2020Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü
01 - 12 Haziran 2020Final Sınav Tarihleri
08-19 Haziran 2020Yüksek Lisans Tez Sunum Tarihleri
17 Haziran 2020Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
17 Haziran 2020Final Mazeret Sınav Başvuruları İçin Son Tarih
19 Haziran 2020Final Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
20-21 Haziram 2020Lisansüstü Mezuniyet Töreni
22-26 Haziran 2020Final Mazeret Sınav Tarihleri
28 Haziran 2020Final Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
29-30 Haziran 2020Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
01 Temmuz 2020Tek Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
02-03 Temmuz 2020Tek Ders Sınav Tarihi
05 Temmuz 2020Tek Ders Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
DOKTORA
13 Ocak 2020 - 14 Şubat 2020Kesin Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
7 Şubat 2020İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
10 Şubat 2020Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
20 - 21 Şubat 2020Ders Ekle-Bırak Süresi
03 Nisan 2020Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
08 Nisan 2020Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
08 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Başvuruları İçin Son Tarih
10 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
13-17 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Tarihleri
19 Nisan 2020Ara Sınav Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
20 Mayıs 2020Doktora Derslerin Son Günü
22 Mayıs 2020Dönem İçi Notların (Kısa Sınav-Ödev-Proje) - Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Kapatılacaktır)
22 Mayıs 2020Doktora Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü
01 - 12 Haziran 2020Final Sınav Tarihleri
17 Haziran 2020Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
17 Haziran 2020Final Mazeret Sınav Başvuruları İçin Son Tarih
19 Haziran 2020Final Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
20-21 Haziram 2020Lisansüstü Mezuniyet Töreni
22-26 Haziran 2020Final Mazeret Sınav Tarihleri
Haziran 2020Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitü WEB sayfasında ilan Edilecektir)
26 Haziran 20202019-2020 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
26 Haziran 2020Tez Savunma Komitesi Raporlarının Teslimi
28 Haziran 2020Final Mazeret Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
29-30 Haziran 2020Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
01 Temmuz 2020Tek Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
02-03 Temmuz 2020Tek Ders Sınav Tarihi
05 Temmuz 2020Tek Ders Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih