Kayıt Silme

Lisansüstü Yönetmeliğin 53. Maddesi uyarınca - Kayıt silme

Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Enstitü Sekreterliğine dilekçe verir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrenciler ve sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin kayıtları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.