Programın Amacı ve Yapısı

Program dili: Türkçe

Programın Amacı
Doktora programının amacı aşağıdaki iki temel başlık altında özetlenebilir:

Araştırmacı yetiştirme: Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, yaygın kullanım alanları ve birçok alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye olan geniş katkısı nedeni ile ARGE faaliyetlerinde yer alacak eleman gereksinimi hızla artmaktadır. Küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde uluslar arası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve ARGE projelerini yönlendirebilecek yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılara büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu program bu özelliklere sahip araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır.

Öğretim üyesi yetiştirme:Özellikle Bilgisayar Mühendisliği alanında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunamamaktadır. Yurt dışında veya yurt içinde yetişen yüksek lisans ve doktora mezunlarının büyük bir kısmı, özel sektör veya yurt dışındaki, daha cazip imkânlar sunan üniversite veya araştırma kuruluşlarını tercih etmektedir. Bu nedenle bu program bilgisayar alanındaki öğretim üyesi sayısının artırılmasına katkı sağlayacak ve mezunlarına akademik kurumlarda iş imkânı sağlayacaktır.

Programın Yapısı
Doktora programı, yüksek lisans derecesi alan öğrenciler için toplam 21 kredilik 7 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 42 kredilik 14 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Tez araştırmaya yönelik, uluslararası nitelikte ve bilimsel literatüre katkıda bulunacak kalitede kapsamlı bir çalışma olmalıdır. Aşağıda araştırma konuları ile lisans ve yüksek lisans mezunları için gerekli program koşulları sunulmuştur.

Araştırma Alanları 

 • Veri Madenciliği (Data Mining)
 • Makina Öğrenmesi (Machine Learning)
 • Metinsel Veri Madenciliği (Textual Data Mining)
 • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
 • Yapay Zeka (Artificial Intelligence) 
 • Sosyal Network Analizi (Social Network Analysis)
 • Algoritmalar,Veri Yapıları ve Karmaşıklık (Algorithms, Data Structures and Complexity) 
 • Biyoinformatik (Bioinformatics) 
 • Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu (Computer Architecture and Organization)
 • İşletim Sistemleri ve Derleyiciler (Operating Systems and Compilers)
 • Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma (Image Processing and Pattern Recognition) 
 • Bilgisayar Grafiği ve Bilgisayarlı Görme (Computer Graphics and Computer Vision) 
 • Veritabanları ve Bilgi Yönetimi (Databases and Information Management) 
 • Gömülü Sistemler ve Yazılım (Embedded Systems & Software) 
 • Kontrol Sistemleri (Control Systems)
 • Optimization (Optimizasyon)
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama (High-Performance Computing)
 • Güvenlik ve Kriptografi (Security and Cryptography) 
 • Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) 
 • Bigisayar Ağları (Computer Networks)
 • Ağ Teknolojileri (Web Technologies)