Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe
Program Türü: Tezli

Programın Amacı
Çok hızlı değişen bir bilgi çağında yaşadığımız ve bu çağda en önemli rolü Elektronik Haberleşme Mühendis'lerinin (EHM) oynadığı düşünülürse, programın amacı, ülkemizin çağı yakalayabilmesi ve bu hızlı değişime ayak uydurabilmesi için, gerek ileri düzeyde bu konuda çalışacak mühendislerin, gerekse akademisyenlerin yetişmesini sağlayacak zemini ve bilgi birikimini temin etmektir. Bir yandan, hem Türkiye'de hem de Dünya'da EHM uzmanlarına olan yoğun ihtiyacı, diğer yandan bu konuda baş döndürücü hızla oluşan gelişmeleri gözönüne alarak Doktora programı güncel gereksinimleri karşılayacak biçimde hazırlanmıştır ve bu çok dinamik konuda gelecekteki olası değişikliklere yeni seçim derslerinin açılmasıyla önlem alınacaktır. Doğuş Üniversitesi'nde sunulan program ve yetkin bir akademik kadro bu koşulları sağlayacak biçimde özenle seçilmiştir.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi'nde, Y. Lisans ya da Lisans derecesini aldıktan sonra İngilizce eğitim yapan tezli iki Doktora programı vardır ve programların amaçları: bu geniş ve karmaşık alanda gerekli temel bilgiye sahip, yenilikleri izleyen ve araştırma da yaparak özgün sonuçlar elde edebilen mühendisler yetiştirmektir.

Yüksek Lisans Derecesi Olanlar için Doktora Programı
Ders kodu altıyla başlayan en az dört ders olmak üzere toplam 24 kredilik sekiz ders almaları gerekmektedir. Belirtilen ders yükünün yanı sıra öğrenciler, yeterlik sınavından geçmek, tez önerisi, tez çalışması yapmak, her altı ayda bir jüri önünde tez ilerleme sunuşu yapmak ve sonunda tezlerini savunmak zorundadırlar.

Yüksek Lisans Derecesi Olmayanlar için Doktora Programı
Yüksek lisans derecesi almadan, doğrudan doğruya Doktora programına kabul edilenler toplam 45 kredilik onbeş ders almaları gerekmektedir. Belirtilen ders yükünün yanı sıra öğrenciler, yeterlik sınavından geçmek, tez önerisi, tez çalışması yapmak, her altı ayda bir jüri önünde tez ilerleme sunuşu yapmak ve sonunda tezlerini savunmak zorundadırlar.ar.