Programın Amacı ve Yapısı

Amaç ve İçerik

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Çağımız hızlı devinimiyle, beklenmeyen olaylarıyla, sosyoekonomik baskıları ve dana niceleriyle bir stres çağıdır. Psikolojinin Klinik Psikoloji alanı, bu baskıların insan sağlığı üzerindeki etkileri, bunların tanılanması ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Bu nedenle, mezun psikologlarımızın büyük çoğunluğu Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmak, bu konudaki bilgilerini derinleştirmek ve, topluma ve bilime bu alanda katkıda bulunmak istemektedirler.

Doğuş Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim-öğretiminde, mezunlarımızın klinik psikolojide uzmanlaşma konusundaki taleplerini karşılamak ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji alanındaki lisansüstü programları, mezunlarımızın bu bilgileri kullanma amaçları ve çalışmak istedikleri sektörler göz önüne alınarak çeşitlendirilmiştir.

Klinik Psikoloji Doktora Programının hedef kitlesi, Klinik Psikoloji ya da Uygulamalı Psikoloji alanlarında yüksek lisans derecesi almış olanlar arasında ez az 55 ALES puanı ve en az 55 KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL puanı (veya muadili) bulunanlardır. Klinik Psikoloji Doktora programının amacı, alanın görgül ve kuramsal bilgileri, araştırma yaklaşım ve yöntemleri, istatistikselanaliz teknikleri konularında bilgili, bağımsız araştırma yapabilen, yeni yöntemler geliştirme bakımından donanımlı, klinik psikoloji konuları arasında ilgi alanına giren konularda derinlemesine bilgi ve beceri sahibi mezunlar yetiştirmektir. Klinik Psikoloji Doktora Programının hedef kitlesinin çok büyük bir bölümü geleceğin akademisyenleri olacaktır.

Klinik Psikoloji Doktora Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarıdır.

Geleceğin klinik psikologlarına verilen eğitim-öğretimde vaka analizi yapma ve rapor yazma becerilerinin geliştirilmesine özel önem verilmektedir. Özelikle süpervizyon uygulamalarında, öğrencilerin, bireysel farklılıklara toleranslı olmaları, empati kurmaları, danışanları anlama ve onunla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Eğitim-öğretimde, öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri kendilerine de uygulamaları, kendilerini tanıma ve kontrol etmeleri, öz eleştiri yapmaları, ruh sağlıklarını korumaları, yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmeleri, kısaca iç-görü kazanmaları da amaçlanmaktadır.

Klinik Psikoloji Doktora Programında 9 kredi olan psikopatoloji ve tanılama, psikometri ve ileri araştırma teknikleri gibi zorunlu derslerin yanında staj da zorunludur. Öğrenciler ilgi alanlarına göre 15 kredilik ders seçmektedir. İlgileri ölçme ve değerlendirme yani psikometri olanlar, psikoterapi yapmayı düşünenler, klinik psikolojiyi nörobilimsel olarak ele almak isteyenler için tasarlanmış ders grupları bulunmaktadır. Derslerin tamamlanmasının ardndan, öğrenciler, 120 AKTS değerinde bir doktora tezi hazırlamaktadır. Eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayanlar, “Klinik Psikoloji Doktora Derecesi” almaya hak kazanmaktadır.

Danışanlarla birebir ilişkide bulunmayı gerektiren Klinik Psikoloji eğitim-öğretiminde eğitim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.