Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe

Programın Amacı
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, yaygın kullanım alanları ve birçok alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye geniş katkısı nedeni endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu programın amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde iki yüksek lisans programı yürütülmektedir: "Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı" ve "Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı". Bu iki programın yapısı büyük oranda örtüşmektedir. Genel olarak Bilgisayar Bilimleri disiplini hesaplama ile ilgili teorik temel ve kavramlara, bilgi temsili ve dönüşümü ile ilgili algoritmik yöntemlere, yazılım sistemlerine, bilgisayar mimarisine, yapay zeka yöntemlerine ve bunların uygulamalarına daha ağırlık veren bir alandır. Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar ve bilgisayar tabanlı sistemlerde yer alan donanım ve yazılım bileşenlerinin analiz, tasarım, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve inşası ile ilgili bir disiplin olarak tanımlanır. Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar sistemlerine ve bilgisayar tabanlı sistemlerin sistematik bir bakış açısıyla tasarım ve inşasına daha çok ağırlık vermektedir.

Programın Yapısı
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir:

1) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir alanda eğitim sağlar. 2 zorunlu ve 8 seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik ders ile Yüksek Lisans Projesinden oluşmaktadır.

2) Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir. 2 zorunlu, 5 seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi saatlik ders ve 6 kredi saatlik Yüksek Lisans Tezi'nden oluşur.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, bir yılda 2 dönem olarak yürütülmekte ve en çok 6 dönem ya da 3 yılda bitirilmesi gerekmektedir.

Araştırma Alanları 

 • Veri Madenciliği (Data Mining)
 • Makina Öğrenmesi (Machine Learning)
 • Metinsel Veri Madenciliği (Textual Data Mining)
 • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
 • Yapay Zeka (Artificial Intelligence) 
 • Sosyal Network Analizi (Social Network Analysis)
 • Algoritmalar,Veri Yapıları ve Karmaşıklık (Algorithms, Data Structures and Complexity) 
 • Biyoinformatik (Bioinformatics) 
 • Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu (Computer Architecture and Organization)
 • İşletim Sistemleri ve Derleyiciler (Operating Systems and Compilers)
 • Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma (Image Processing and Pattern Recognition) 
 • Bilgisayar Grafiği ve Bilgisayarlı Görme (Computer Graphics and Computer Vision) 
 • Veritabanları ve Bilgi Yönetimi (Databases and Information Management) 
 • Gömülü Sistemler ve Yazılım (Embedded Systems & Software) 
 • Kontrol Sistemleri (Control Systems)
 • Optimization (Optimizasyon)
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama (High-Performance Computing)
 • Güvenlik ve Kriptografi (Security and Cryptography) 
 • Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) 
 • Bigisayar Ağları (Computer Networks)
 • Ağ Teknolojileri (Web Technologies)