Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe
Program Türü: Tezli/Tezsiz

Programın Amacı
Bilişim Teknolojileri, her tür Elektronik Sistem, Haberleşme, İşaret İşleme gibi çok çeşitli alanları kapsayan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (EHM) 21. yüzyılın mesleği olarak ilan edilmiştir (Hürriyet, 7 Kasım 2001). Bu duyuruya paralel olarak, 2005 Üniversite giriş sınavında en yüksek puanı kazanan 100 öğrenciden 58'i EHM bölümlerini seçmiştir. Buna rağmen hem Türkiye'de hem de Dünya'da EHM uzmanlarına çok ihtiyaç vardır.

İster Lisans, ister Lisans Sonrası olsun EHM programları hazırlanırken iki temel sorunla karşılaşılır: i) söz konusu bilimsel alanın çok geniş olması nedeniyle tutarlı ve kapsamlı bir programın oluşturulması, ii) çok hızlı oluşan bilimsel ve teknolojik yenilikler yüzünden her 8-10 yılda progamın kökünden değişmesi zorunluluğu. Bu koşulları sağlamanın iki temel öğesi, programın da aynı dinamikliğe sahip olması ve değişimleri izleyip uygulayacak seçkin bir akademik kadrosunun bulunmasıdır; Doğuş Üniversitesi'nde sunulan program ve yetkin bir akademik kadro bu koşulları sağlayacak biçimde özenle seçilmiştir.

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi'nde biri tezli diğeri tezsiz olmak üzere İngilizce iki Y. Lisans programı vardır ve amaçları: Bu geniş ve karmaşık alanda gerekli temel bilgiye sahip, yenilikleri izleyen ve bunları araştırma da yaparak uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencinin, en az üçü zorunlu derslerden olmak üzere, en az yirmi bir kredilik ders alması ve danışmanının gözetiminde kredisiz bir seminer ile bir tez hazırlaması gerekmektedir. Zorunlu derslerden daha fazlası da seçim dersi olarak alınabilir. Lisans programından 400 seviyeli EHM veya Bilgisayar Mühendisliği Y. Lisans programından toplamda en fazla iki ders de danışmanın onayıyla seçilebilir. Mezun olmak için öğrenci tezini bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen bir öğrenci, tez yerine en az dokuz kredilik ilave ders alır ve danışmanı gözetiminde kredisiz bir dönem projesi yapar; diğer dersler için Tezli Yüksek Lisans koşulları geçerlidir. Derslerin başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenci aldığı derslerden sözlü yeterlik sınavını başarmalıdır.

Lisans Sonrası ve Bilimsel Hazırlık Dersleri
Yüksek Lisans programında alınması gereken dersler üç grupta toplanmıştır: A listesi Zorunlu, B listesi Seçim, C listesi ise diğer Fen Bilimleri dallarından gelen öğrencilerin almak zorunda olduğu Bilimsel Hazırlık derslerini göstermektedir. Farklı Fen Bilimleri alanlarından lisans derecesini almış olanlara, öncelikle C veya A, B listelerinden en fazla sekiz ders, en çok iki yarıyılda tamamlanmak üzere, danışmanın talebi ve FBE Yönetim Kurulunun onayıyla aldırılabilir. Sayısal kodu altıyla başlayan dersler ilke olarak Doktora programı için olup danışmanın ve dersi veren hocanın onayı ile Y. Lisans öğrencileri tarafından da alınabilir.

Araştırma Alanları 
Elektrik / Elektronik Devreler, Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Dalga Yayılımı, Sayısal Sistemler, Haberleşme Kuramı ve Sistemleri, İşaret İşleme ve Uygulamaları.