Dersler

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Dersler

Matematik kavramlar: Lineer uzaylar ve dönüsümler, normlu uzaylar, yakinsama, adi diferansiyel denklemlerde çözümlerin varligi ve tekligi. Sistem tanimi; durum-geçis ve çikis bagintilari. Zamanla degisen lineer sistemler: durum-geçis matrisi, sifir-durum ve sifir-giris yanitlari, birim dürtü yaniti. Zamanla degismeyen lineer sistemler: matrisin üsteli, matris fonksiyonlari, kanonik yapilar, matris transfer fonksiyonu. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik, karalilik tanimlari ve kriterleri. Gerçekleme, minimal gerçekleme problemleri ve yöntemleri. Durum ve çikis geri-beslemesiyle özdeger yerlestirme. Tam ve indirgenmis mertebeden gözleyici tasarimi.

Zorunlu Ders

Enformasyon ölçüsü: entropi, özellikleri, ortak ve kosullu entropi. Gürültüsüz kodlama teknigi: tek ve/veya ani olarak çözülebilir kodlar, Kraft esitsizligi, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodlari, Lempel-Ziv algoritmasi. Ayrik kanal modelleri: ayrik belleksiz kanal, kanal kapasitesi ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme teknikleri: optimum ve maksimum olabilirlikli kod çözme. Gürültülü ortam için kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlari: lineer blok kodlar, üreten matris ve eslik denetim matrisi, Hamming, çevrimsel, BCH ve benzer kodlar. Kodlayici ve kod çözücü yapilari.

Zorunlu Ders

Olasilik teorisi, rastlanti degiskenleri ve dizileri, yakinsama. Rastlanti süreçleri: korelasyon ve güç spektrumu, duraganlik, rastlantisal girisli lineer sistemler, ikinci mertebeden süreçler; rastlantisal süreklilik, türetme ve entegral alma; Gauss, Poisson, Markow, Wiener süreçleri; ortogonal açinimlar, en küçük ortalama karesel hata.

Zorunlu Ders

Kayan nokta aritmetigi, dogru hane ve dogru ondalik sayisi. Lineer direnç devrelerinin analizi: denklemlerin yazilmasi ve çözülmesi, islem sayisi, hata sinirlari. Lineer olmayan direnç devrelerinin analizi: denklemlerin yazilmasi ve çözülmesi, yakinsama hizi, devre elemanlarinin ayrik modelleri. Zamanla degisen lineer devrelerin çözümleri. Lineer olmayan dinamik devrelerin analizi: durum denklemlerinin yazilmasi, sayisal çözümü ve yöntemlerin karsilastirilmasi. Devrelerin ayrik esdegeri. Yakinsama, kasik (stiff) denklemlerin çözümü, çok-adimli algoritmalar.

Zorunlu Ders

Karmasik düzlem ve üzerine tanimlanmis fonksiyonlar. Türev alma ve analitik fonksiyonlar. Tekil noktalar ve rezidüler. Analitik süreklilik. Kontur entegrali. Cauchy formülü. Taylor ve Laurent serileri. Konform dönüsüm ve uygulamalari.

Zorunlu Ders

Rastlanti süreçleri: korelasyon fonksiyonu ve duragan süreçlerin güç yogunluk spektrumu. Gürültü modelleri, Gauss ve Poisson süreçleri. AR, MA, ARMA modelleri. Isaret deteksiyonu, optimum dogrusal süzgeçler, Wiener ve Kalman süzgeçleri, Levinson ve Schür algoritmalari. En küçük kareler süzgeçlemesi. Isaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim. Modülasyon teorisi ve sistem analizi.

Zorunlu Ders

s-tanim bölgesinde çevre ve dügüm denklemleri, durum denklemleri, Tellegen teoremi, kesin pozitif karesel yapilar. Emmitans ve transfer fonksiyonlarinin gerçeklestirilmesi: transmisyon sifirlari. Aktif devre sentezi, bazi klasik devre yapilari, isaret alis grafikleri ile gerçekleme yöntemleri. Süzgeç karakteristikleri ve yaklasiklik teknikleri. Duyarlik ve tolerans analizi.

Zorunlu Ders

Bazi dinamik sistem kavramlari: çözümlerin varligi ve tekligi, denge durumlari ve siniflanmalari. 2-boyutlu sistemler; limit döngüler için Poincaré-Bendixon teorisi. Liapunov anlaminda kararlilik tanimi; lineer ve lineer olmayan sistemlere uygulanmasi, geri beslemeli sistemler. Giris-çikis kararliligi: tanimlar, kararlilik testi için frekans yaniti kriterleri. Yapay sinir aglarinda kararlilik.

Zorunlu Ders

Matris denklemlerin sayisal çözümü ve özdeger problemi. Momentler yöntemi. Sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri. Küçük degisimler yöntemi. Spektral yaklasim. Bu yöntemlerin, anten ve saçilma problemlerinin çözümlerine, pasif mikrodalga elemanlarinin analizine uygulanmasi.

Seçmeli Ders

Modelleme kavrami. Diyot ve BJT modelleri: statik ve dinamik parametreler. SPICE, Ebers-Moll EM1, EM2, EM3 Gummel-Poon modelleri. Gelistirilmis EM, JFET, MOSFET modelleri: SPICE Düzey-1, Düzey-2, Düzey-3, Düzey-4 modelleri. Op-Amp., OTA, CC, analog çarpma devresi makromodelleri. Güç elektronigi elemanlari modellenmesi. Model parametrelerinin ölçülmesi. BSIM3 ile MOSFET modellenmesine giris.

Seçmeli Ders

Yüksek Frekans (YF) kuvvetlendiricilerinin küçük/büyük isaret modelleri. YF osilatörleri. YF kuvvetlendiricilerinde gürültü. YF amplifikatörleri. Mikroserit ve stripline teknikleri. Tranzistor, amplifikatör ölçüm teknikleri. Bilgisayar destekli amplifikatör tasarimi. Faz detektörleri, faz-kilitlenmeli çevrim (PLL). Gerilim-kontrollü osilatörler (VCO). PLL'li frekans üreteçleri.

Seçmeli Ders

NMOS ve CMOS prosesler. Tranzistor devre modeli. Temel ve gelismis akim aynalari, islemsel kuvvetlendiriciler. Karsilastiricilar. Gürültü analizi ve modellenmesi. Örnekle ve tut devreleri. Referans gerilimi üreteci ve translineer devreler. Geçis iletkenligi kuvvetlendiricisi (OTA). Akim tasiyicilar (CC). Sürekli-zaman ve anahtarli C süzgeçleri. A/D ve D/A dönüstürücüler. Faz kilitlemeli çevrimler (PLL).

Seçmeli Ders

CMOS devrelere giris: teorisi, süreci ve teknolojisi. Devre özellikleri ve davranis kestirimi. CMOS devreler ve lojik tasarim. Iletim-kapisi ve diferansiyel CMOS lojik tasarim. Yariiletken bellekler. Düsük güçlü CMOS lojik devreler. BICMOS, GaAS sayisal devreler. Kirmik giris-çikis devreleri. Karma tüm-devre tasarimina genel bakis. DA ve parametrik ölçümler, ölçüm dogrulugu.

Seçmeli Ders

 

Faz denetimli dogrultucu/evirici/kirpici devreler. DC/DC dönüstürücüler, yüksek frekans eviricileri ve elektromekanik hizi sürücü denetim sistemleri. Harmonikler ve süzgeçler. Yari iletken güç elemanlarinin özegrileri: diyot, bipolar ve alan etkili tranzistorlar, IGBT ve tristor; modelleme, analiz ve denetim teknikleri. Manyetik devreler. Endüstriyel sistemlerde sürücü motor denetim uygulamalari. Enerji dönüsümleri. YGDA iletimi.

Seçmeli Ders

Fourier, çift ve tek yanli Laplace dönüsümleri, uygulamalari. Kovarians, yogunluk fonksiyonlarinin ve spektral yogunlugun hesabi. Lineer olmayan sistemlerde isaret/gürültü orani. Örnekleme ve enterpolasyon. Langevin, Fokker-Planck ve Boltzmann denklemleri. Isaret ve gürültüyle genlik, frekans ve faz modülasyonu. Saptama olasiliklari. En iyi kestirici. Saptanabilen en küçük isaret. Neyman-Pearson ve ideal gözleyici saptama algoritmalari. Çok alternatifli saptama algoritmalari ve performans ölçüleri.

Seçmeli Ders

Temel bantta darbe iletimi, sayisal modülasyon. Lineer modülasyon türleri: BPSK, DPSK, QPSK. Sabit zarfli modülasyon teknikleri: BFSK, MSK,GMSK. Karma Lineer ve sabit zarfli modülasyon teknikleri: MPSK, QAM, MFSK. Yayilmis spektrum modülasyon teknikleri: DS-SS, FH-SS. Esitleyiciler. Tasiyici ve bit senkronizasyonu.

Seçmeli Ders

RF ve uydularda yayilimin özellikleri. Iletim ortamlari. RF, mikrodalga ve uydu antenleri. Kanal modelleme ve haberlesme link analizi. Temel bant isaretleri, modülasyon ve kodlama. Sistem örnekleri: hücresel, radyolink, yes bulma (GPS), ve uydu sistemleri. Gezgin uydu haberlesmesi. Yazilim teknikleri; uydu haberlesme sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu.

Seçmeli Ders

Kanal modelleri ve kapasitesi. Modülasyon ve klasik kodlama/kod çözme teknikleri. Çok düzeyli kodlama, çok asamali kod çözme. Sirali kodlar. Yumusak kararla kod çözme algoritmalari: MAP, Log-MAP, SOVA. Paralel sirali ( turbo) kodlar. Yinelemeli kod çözme. Serpistiriciler. Kod tasarimi ve hata analizi, EXIT diyagramlari. Turbo türü kodlar. Seri/paralel/karma sirali kodlar, uygulamalari. Bant-genislikli ve güç verimlilikli sirali kodlama. Düsük yogunluklu eslik denetim kodlari. Mesaj aktarma algoritmalari. Seri ve paralel sirali uzay-zaman kodlari. Çok girisli-çok çikisli kanallarda kodlama. Sönümlemeli kanallar için kodlama ve optimum alici tasarimi. Dik frekans bölmeli çogullama (ODFM). Frekans seçici sönümlemeli kanallarda isaretlesme. Yayilmis spektrumlu iletisim.

Seçmeli Ders

Gürültü çesitleri: isil, saçma, yeniden birlesme, alçak frekans 1/f, kisa vb. gürültüler, kaynak gürültüsü olusturma. Alçak frekans gürültüsü ve minimum frekans: rastlantimsi gürültü üreteçleri. Lineer sistemlerde gürültü: isaret/gürültü orani, gürültü sicakligi. RF, mikrodalga, osilatör, kuvvetlendirici, frekans çogullayici/bölücü vb. gürültü süreçleri. Devrelerin gürültü özellikleri, Sayisal sistemlerde gürültü.

Seçmeli Ders

Spektral kestirim problemi. Parametrik olmayan yöntemler: korelogram, periodogram ve istatistiksel özellikleri. Rasyonel spektrumlar için parametrik yöntemler: mertebe yinelemeli çözümler ve durum uzayi denklemleri. Dogrusal spektrumlar için parametrik yöntemler. Veri toplama sorunu ve sensör özellikleri. Isaret islemede istatistiksel gereçler. Akilli isaret isleme: karatahta mimarileri ve bilgi tabanli isaret isleme.

Seçmeli Ders

Film ve video kavramlari: eksik veri, gürültü, resmin kararsizligi ve kirpismasi, uzaktan çekim etkileri. Resmin sayisallastirilmasi ve kodlanmasi. Video görüntülerin analizi, hareket kestirimi. Görüntü dizilerinin modellenmesi ve kestirimi. Video görüntü süzme ve sikistirma. Cisim parçalama ve interaktif video isleme için izleme. Resim dizisi iyilestirilmesi. Video-kod standartlari: MPEG-2, MPEB-4 vb.

Seçmeli Ders

Aktif uzaktan algilamayla ilgili elektromanyetik temeller. Isinim kurallari. Pasif uzaktan algilama sistemleri: optik, kizli ötesi algilayicilar ve mikrodalga radyo ölçüm sistemleri. Aktif uzaktan algilama sistemleri: Radar temelleri ve saçilma. Mikrodalga görüntüleme radarlari, SAR ve ISAR veri toplama, isleme ve degerlendirme. Veri birlestirme ve siniflama. Jeolojik (Stratigrafi, yapi), bitki örtüsü (tarim, orman, çevre), sehircilik ve arazi kullanimi, bölgesel incelemeler, Landsat/Mosaic kullanimi gibi uygulamalardan örnekler.

Seçmeli Ders

Mikroislemci tabanli donanim ve yazilim sistemleri. Elektronik, kontrol ve haberlesmede kullanilan sistemlerin tasarimina yönelik seçilmis konular. Orta/büyük boyutlu mikroislemci sistem tasarimi. Çok islemcili sistem tasarimi. Yazilim mühendisligi yöntemleri. Tutarlilik, esleme, kontrolün gergisi. Yazilim tasariminda yeni yaklasimlar. Yazilimin denenmesi, gerçeklenmesi ve bakimi. Donanim-yazilim tümlestirilmesi.

Seçmeli Ders

Bu derste ögrenciler Elektronik ve Haberlesme Mühendisligi'nin güncel konularinda uygulamaya yönelik bir proje hazirlayacaklardir. Programda ögrenilen kavram ve metotlar uygulanarak bir arastirma/gelistirme sorunu ele alinarak, konu etrafinda arastirma yapilacak ve probleme bir çözüm üretilecektir.

Zorunlu Ders

Yüksek lisans ögrencilerinin grup halinde veya tek basina Elektronik haberlesme Mühendisligi bilim dallarindaki güncel konulardan birinde yapilan son yayinlari inceleyerek seminer halinde sunarlar. Seminerler ögrencinin tez konusu ile ilgili konulardan seçilir. Her ögrencinin bir yariyilda iki seminer raporu ve bir sunum hazirlamalari gerekir.

Zorunlu Ders

Ögrenciler tez danismaninin yönetiminde güncel bir konuda arastirma yaparak bir tez hazirlayacaklardir. Tez çalismasi EHM dalindaki tekniklerin uygulamasini, gelistirilmesini içererek ya da yeni bulgular elde ederek orijinal bir katkida bulunmalidir. Ögrenciler tezlerini Enstitü Yönetim kurulu'nun atayacagi bir jüri önünde savunmak zorundadirlar.

Zorunlu Ders

Isigin elektromanyetik teorisi. Isinlarin yayilmasi, küresel dalgalar, Gauss huzmeleri, Fourier optigi. Optik isimanin modülasyonu ve deteksiyonu: gürültü, girisim, kirinim, görüntüleme, frekans tanim bölgesinde süzgeçler, holografi. Ses ve isigin girisimi. Lazerler, optik dalga kilavuzlari, fiberler, rezonatörler, ve uygulamalari. Fiberoptik ve uygulamalari.

Seçmeli Ders

MOSFET ve BJT'de Düsük Gerilim (DG) sinirlamalari. DG islemsel kuvvetlendiriciler için sabit geçis-iletkenlikli beslemeden beslemeye giris katlari. DG islemsel kuvvetlendiriciler için beslemeden beslemeye çikis katlari. DG çok katli islemsel kuvvetlendiricilerin kompanzasyonu. DG akim aynalari, geçis iletkenligi devreleri, analog çarpicilar. DG analog tasarim için akim-modu teknikleri. Diger DG tasarim teknikleri; diferansiyel yaklasim, log-bölgesi süzgeçler, vb.

Seçmeli Ders

Geri beslemeli sistemler, faz ve frekans kilitleme, faz-kilitlemeli çevrim (FKÇ) ve analizi, kararlilik, çevrim dinamigi ve diger karakteristikleri. Isaret yakalama ve izleme, faz gürültüsü, FKÇ'lerin gürültü performansi. Çevrim filtreleri, faz/frekans detektörleri. Gerilim kontrollü osilatörler, referans osilatörler. Bölücüler, sayicilar, ön-bölücüler. Frekans sentezleme, frekans ötelemeli çevrimler, çoklu çevrim ve kesirli-N sentezleyiciler. Faz ve frekans modülasyon/demodülasyonu. Sayisal FKÇ, örnek sistemler, bilgisayarla FKÇ analizi ve tasarimi, sayisal sentezleyiciler.

Seçmeli Ders

CMOS devre teknikleri. Düsük gerilim ve akim modlu isaret isleme. Kuvvetlendirici anahtarlamali kapasite (SC) ve anahtarlamali akim devreleri. Entegral alicilar, S/H devreleri, süzgeçler, osilatörler, karsilastiricilar, A/D ve D/A çeviriciler. Ideal olmayan davranis için ileri düzeltme yöntemleri. Analiz ve benzetim projeleri.

Seçmeli Ders

EM temelleri, radyo dalgalari yayilim modellenmesi, Antenler ve faz degisimli dizilerin modellenmesi, EM Saçilma, Kirinim teorisi, Yüksek frekans asimptotik yaklasimlari (Geometrik optik, fizik optik, Kirinim teorisi), EM alan - madde etkilesimi, Tipta EM uygulamalar.

Seçmeli Ders

Radar Saçilma Yüzeyi (RSY) tanimi, RSY frekans bölgeleri, Yüksek Frekans RSY hesaplama teknikleri, Geometrik Optik (GO), fizik optik (PO), Geometrik ve fizik kirinim teknikleri, sayisal yöntemler, FDTD, TLM ve MoM yöntemleri, RSY azaltma teknikleri.

Seçmeli Ders

Kriptografi ve ag güvenligi kavramlari ve ilkeleri. Klasik ve modern kriptografi, kriptoanaliz, gizli anahtar kripto sistemleri, açik anahtar kripto sistemleri, sayisal imza ve kimlik kanitlama, tek yönlü fonksiyonlar ve mesaj özbilgisi, anahtar dagitimi ve anahtar yönetimi, ag güvenligi protokolleri. Internet gibi aga dayali sistemlerdeki güvenlik protokolleri ve kripto sistemleriyle ilgili pratik yönler ve uygulamalari.

Seçmeli Ders

Yer dalga yayilimi, Hücresel (cep) haberlesme sistemleri ve propagasyon etkileri, uydu haberlesme ve propagasyon etkileri, yüzey (yer) alti görüntüleme ve propagasyon etkileri, iki ve üç boyutlu problemlerde analitik ve sayisal yöntemler, FDTD-temelli simülatörler, TLM-temelli simülatörler, MoM-temelli simülatörler, Adim-adim parabolik denklem yöntemi, geçerlilik analizleri, veri dogrulama, kredilendirme, kanonik örnekler.

Seçmeli Ders

Ardisil makineler ve Hartmanis-Stearns cebirsel teorisi. Düzenli ifadeler. Ayristirma teorisi, Lineer ardisil makineler. Bilgi-kayipsiz makineler. Kodlar, Tek kod-çözülebilirlik. Formel dillere giris. Içerikten-bagimsiz ve içerik-duyarli diller. Turing makineleri. Hesaplanabilirlik, kararlastirabilirlik ve çözümsüzlük.

Seçmeli Ders

Ayrik-zaman rastlantisal süreçlerin gözden geçirilmesi ve lineer süzgeçlerin ayrintili incelenmesi. Optimal süzgeçler: Wiener, Kalman, Lineer Kestirim. En Küçük Karesel Ortalama algoritmasi ve türleri. Yinelemeli En Küçük Karesel algoritmalar ve türleri. Uyarlama algoritmalarinin analizi, hesaplama karmasikligi, gerçek zamana uyarlama, FIR, IIR ve Kafes adaptif filtreler. Algoritmalarin sayisal kararliligi.

Seçmeli Ders

Kararlilik, Lyapunov'un ikinci yöntemi; kontrol sistemlerinin tasarimina uygulanmasi. Varyasyon hesabi, maksimum prensibi, dinamik programlama ve Hamilton-Jacobi denklemleri. Pontryagin'in minimum prensibi, lineer karesel regülatör tasarimi, zamanda optimal kontrol sistemleri, tekil kontrol problemleri. Dinamik sistemlerin dayanikli geribesleme ile kontrolü ve optimal kontrol sistemlerinde hesaplamali yöntemler.

Seçmeli Ders

Sistem matrisleri, standart formlari, ayiran sifirlar. Çok giris-çok çikisli kontrol sistemlerinin kararligi ve tasarimi. Dinamik durum geri beslemesi ve kuvvetli gözlenebilirlik. Frekans bölgesinde çok giris-çok çikisli kontrol sistemlerinin kararligi ve tasarimi: ters Nyquist dizisi ve karakteristik yer egrisi teknikleri, sanayi sistemlerine uygulamalar.

Seçmeli Ders

Stokastik süreçler; modelleme, enerji/kütle/momentum korunumu. Basamak cevabindan süreç tanima; birinci, ikinci ve yüksek mertebeden süreçler. Frekans tanim bölgesinde sistem tanima; korelasyon yöntemleri. En küçük karesel yaklasiklik ile sistem tanima. Model mertebesinin belirlenmesi; modellerin geçerliligi. Rekiürsif en küçük karesel yaklasiklik yöntemleri; AR/MA model. Linear öngörü. Uygulamalar.

Seçmeli Ders

Etkili veri temsili ve manipülasyonu metotlari. Bu metotlarin performans analizi. Öncelik kuyruklari, dengeli arama agaçlari, çok boyutlu arama yapilari, amortili karmasiklik ve veri yapisi tasarimina uygulamasi. Dayanikli veri yapilari ve ikinci bellekli veri yapilari.

Seçmeli Ders