Detay

Tarih: 28 Aralık 2021

Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine

Değerli Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrencilerimiz,

2019-2020 Güz Akademik Dönemi ve sonrası girişli doktora öğrencilerimizin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, tezi/yeterlik çalışması ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya kişisel bir etkinlik (dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları gibi) yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur...