Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe
Program Türü: Doktora

Programın Amacı
Çok hızlı değişen bir bilgi çağında yaşadığımız ve bu çağda en önemli rolü Elektrik-Elektronik Mühendis'lerinin (EEM) oynadığı düşünülürse, programın amacı, ülkemizin çağı yakalayabilmesi ve bu hızlı değişime ayak uydurabilmesi için, gerek ileri düzeyde bu konuda çalışacak mühendislerin, gerekse akademisyenlerin yetişmesini sağlayacak zemini ve bilgi birikimini temin etmektir. Bir yandan, hem Türkiye'de hem de Dünya'da EEM uzmanlarına olan yoğun ihtiyacı, diğer yandan bu konuda baş döndürücü hızla oluşan gelişmeleri gözönüne alarak Doktora programı güncel gereksinimleri karşılayacak biçimde hazırlanmıştır ve bu çok dinamik konuda gelecekteki olası değişikliklere yeni seçim derslerinin açılmasıyla önlem alınacaktır. Doğuş Üniversitesi'nde sunulan program ve yetkin bir akademik kadro bu koşulları sağlayacak biçimde özenle seçilmiştir. 

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi'nde, Y. Lisans ya da Lisans derecesini aldıktan sonra eğitim yapan tezli iki Doktora programı vardır ve programların amaçları: bu geniş ve karmaşık alanda gerekli temel bilgiye sahip, yenilikleri izleyen ve araştırma da yaparak özgün sonuçlar elde edebilen mühendisler yetiştirmektir.

Yüksek Lisans Derecesi Olanlar için Doktora Programı
6 adet seçmeli, 1 zorunlu ders almasının yanında Doktora semineri ve Doktora tezi hazırlaması gerekmektedir. Mezun olmak için öğrenci tezini bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır. Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS almak gerekmektedir.

Yüksek Lisans Derecesi Olmayanlar için Doktora Programı
14 adet seçmeli, 1 zorunlu ders almasının yanında Doktora semineri ve Doktora tezi hazırlaması gerekmektedir. Mezun olmak için öğrenci tezini bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır. Mezun olabilmek için toplam 300 AKTS almak gerekmektedir.