Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe

Programın Amacı

Günümüzde gelişimin sihirli aracı olarak küreselleşme kavramı sıkça kullanılırken, küreselleşmenin sağlanmasında temel rol ulaştırma ve lojistik ağlarına aittir. Dünya ekonomisindeki mevcut eğilimler etkin lojistik zinciri gereksinimini ve lojistik zincirlerinde birbiriyle uyumlu ve koordinasyon içinde işleyen faaliyetlerin ve nitelikli çalışanların varlığının ticaretteki gelişimi etkin bir şekilde hızlandıracağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri lojistiktir. Şirketler üretim ve satış anlamında küreselleşme sayesinde birçok fırsata sahiptir. Ama yine de doğru ürün veya hizmeti uygun koşullar altında dağıtmak için etkin bir lojistiğe ve tedarik zinciri yönetimine gereksinimleri vardır.

Üniversitelerde lojistik programlarının oluşturulmasında temel belirleyici etmen, lojistik uzmanları için giderek büyüyen fırsatlardır. Lojistik eğitiminin, akademik dünyada anahtar bir konu haline dönüşmesinin temel nedeni; uluslararası iletişim ve ulaştırma teknolojilerinin evrimi sayesinde iş dünyasının giderek küreselleşmesi ve buna bağlı olarak temel ulaştırmadan uluslararası lojistik ve lojistik hizmetlerine kadar ayrıntılı bir lojistik eğitimi içeriğine ihtiyaç duyulmasıdır. Yapılan araştırmalar, geçmişte pek çok üniversitenin, lojistiği ayrı bir alan olarak tanımadıklarını ve lojistiğin özellikle işletme lisans programları içinde yer alsalar dahi bu programlarla nasıl bütünleştirileceğine ilişkin fikir ayrılıkları olduğunu göstermektedir. 1970’ten sonra, endüstride ve devlette lojistik profesyonellerine artan talepten dolayı, lojistik konusu giderek daha popüler hale gelmeye başlamıştır. Lojistik konusu; International Institute for Management Development (Uluslar arası Yönetim Geliştirme Enstitüsü) tarafından, yıllık dünya rekabet edebilirlik sıralamasında anahtar faktörlerden biri olarak sayılmaktadır

Bu bağlamda, ülkemizde de sektör gereksinimlerinin karşılamak için bir dizi gerekli beceriye sahip lojistik uzmanlarına gereksinim olduğu açıktır. Lojistik eğitimi dinamik ve değişken olduğundan, ancak iyi bütünleştirilmiş ve etkin bir lojistik programı; öğrencilere, iş dünyasıyla başa çıkma ve sektörün gerekliliklerine cevap verme konusunda yardımcı olabilir. Geleceğin lojistikçileri geniş, uygulamalı ve odaklanmış bir öğretimle, analitik ve liderlik becerilerini öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu öğretim genel - lojistiği bir yan konu olarak gören yüksek lisans ve/veya programlarıyla mümkün değildir.

Sonuç olarak, Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi doktora programının; tüm dünyada gerekliliği üzerinde hem fikir olunmuş ve ülkemizde de eksikliği hissedilen lojistik eğitimini etkin akademik kadrosu ve araştırma faaliyetleri ile başarı ile yürütmesi; sektörde eksikliği hissedilen yetişmiş insan gücü gereksinimine yanıt vermesi hedeflenmektedir.

Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları için Programın Yapısı:

Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı eğitim dili Türkçe olan tezli bir programdır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da ilgili bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa katılabilirler. Yalnızca lisans derecesine sahip öğrenciler 50 kredilik ders (17 ders) ile yeterlik sınavı, seminer ve doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler 26 kredilik ders (9 ders) ile yeterlik sınavı, seminer ve doktora tezinden oluşan programı tamamlamaları sonrası mezun olma hakkını kazanırlar.

Araştırma Alanları:

Lojistik Sistemleri, Ulaştırma Sistemleri, Tedarik Zinciri Sistemleri