Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe
Program Türü: Tezli/Tezsiz

Programın Amacı
Bilgisayar teknolojilerinin çok çeşitli uygulamaları ve yaygın kullanımları sonucu endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu programın amacı, bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride araştırma geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Programın Yapısı
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir:

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir alanda eğitim sağlar.
 2. Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir.

Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı, bir yılda 2 dönem olarak yürütülmekte ve en çok 6 dönem ya da 3 yılda bitirilmesi gerekmektedir.

Tezli Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2 zorunlu, 2 zorunlu seçmeli ve 3 seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi saatlik ders ve 6 kredi saatlik Yüksek Lisans Tezi'nden oluşur. 

Tezsiz Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı ise, 2 zorunlu, 3 zorunlu seçmeli ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik ders ile Yüksek Lisans Projesinden oluşmaktadır.

Araştırma Alanları 

 • Veri Madenciliği (Data Mining)
 • Makina Öğrenmesi (Machine Learning)
 • Metinsel Veri Madenciliği (Textual Data Mining)
 • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
 • Yapay Zeka (Artificial Intelligence) 
 • Sosyal Network Analizi (Social Network Analysis)
 • Algoritmalar,Veri Yapıları ve Karmaşıklık (Algorithms, Data Structures and Complexity) 
 • Biyoinformatik (Bioinformatics) 
 • Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu (Computer Architecture and Organization)
 • İşletim Sistemleri ve Derleyiciler (Operating Systems and Compilers)
 • Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma (Image Processing and Pattern Recognition) 
 • Bilgisayar Grafiği ve Bilgisayarlı Görme (Computer Graphics and Computer Vision) 
 • Veritabanları ve Bilgi Yönetimi (Databases and Information Management) 
 • Gömülü Sistemler ve Yazılım (Embedded Systems & Software) 
 • Kontrol Sistemleri (Control Systems)
 • Optimization (Optimizasyon)
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama (High-Performance Computing)
 • Güvenlik ve Kriptografi (Security and Cryptography) 
 • Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) 
 • Bigisayar Ağları (Computer Networks)
 • Ağ Teknolojileri (Web Technologies)