Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe
Program Türü: Tezli/Tezsiz

Programın Amacı
Bilgisayar teknolojilerinin çok çeşitli uygulamaları ve yaygın kullanımları sonucu endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu programın amacı, bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride araştırma geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Programın Yapısı
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir:

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir alanda eğitim sağlar.
 2. Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir.

Doğuş Üniversitesi Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir. Tezli Program, 21 kredi (7 ders ve seminer dersi) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Derslerin ve seminerin 4 yarıyılda, programın da 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Tezsiz Program ise, 30 kredi (10 ders) ile Yüksek Lisans Projesinden oluşan bir yüksek lisans programı olup, tamamlama süresi azami 3 yarıyıldır. Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar da azami sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Bir akademik yıl her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekmektedir.

 

Araştırma Alanları 

 • Veri Madenciliği (Data Mining)
 • Makina Öğrenmesi (Machine Learning)
 • Metinsel Veri Madenciliği (Textual Data Mining)
 • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
 • Yapay Zeka (Artificial Intelligence) 
 • Sosyal Network Analizi (Social Network Analysis)
 • Algoritmalar,Veri Yapıları ve Karmaşıklık (Algorithms, Data Structures and Complexity) 
 • Biyoinformatik (Bioinformatics) 
 • Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu (Computer Architecture and Organization)
 • İşletim Sistemleri ve Derleyiciler (Operating Systems and Compilers)
 • Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma (Image Processing and Pattern Recognition) 
 • Bilgisayar Grafiği ve Bilgisayarlı Görme (Computer Graphics and Computer Vision) 
 • Veritabanları ve Bilgi Yönetimi (Databases and Information Management) 
 • Gömülü Sistemler ve Yazılım (Embedded Systems & Software) 
 • Kontrol Sistemleri (Control Systems)
 • Optimization (Optimizasyon)
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama (High-Performance Computing)
 • Güvenlik ve Kriptografi (Security and Cryptography) 
 • Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) 
 • Bigisayar Ağları (Computer Networks)
 • Ağ Teknolojileri (Web Technologies)