Programın Amacı ve Yapısı

Program dili: Türkçe
Program türü: Tezli /Tezsiz

Programın Amacı
Kamu Hukuku Tezli/ Tezsiz Yüksek lisans Programının açılmasının temel gerekçesi, kamu hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve yenilikleri takip eden, bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerisi getirebilecek yetkinlikte ve bilimsel araştırmanın teknik ve yöntemlerine hâkim hukukçular yetiştirmektir. Programa katılacak öğrenciler, programın geniş ders yelpazesinden yararlanarak diledikleri alanda uzmanlaşma imkânına sahip olmanın yanında, lisans öğrenimi sırasında sahip oldukları bilgileri tazelemek ya da eksik bilgilerini tamamlamak imkânına sahip olabileceklerdir.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, lisans mezunu öğrencilerin teorik bilgilerini kullanma aşamasında yaşadıklarını sorunu gidermek amacıyla, mevcut bilgilerini uygulamada nasıl kullanmaları gerektiğinin gösterilmesi ve bu konuda deneyim kazanmalarının sağlanmasını amaç edinmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz, seçtikleri alanda bilgilerini arttırmanın yanı sıra uygulamaya yönelik yetkinlik kazanmış olacaklardır.

Program Kamu Hukukunun farklı alanlarında yetkin hukukçular yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu amaçla Kamu Hukukunun Anabilim dalları ile bağlantılı olarak öğrencilerin Uluslararası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve bu gibi alanlarda bilgilerinin derinleştirilebilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri takip eden, sahip olduğu bilgileri uygulamada kullanabilen ve seçilen alanda karşılaşılan sorunları akıl süzgecinden geçirerek hukuk mantığına uygun düşecek tarzda ve doğru biçimde çözebilme yeteneğine sahip olan hukukçuları yetiştirmek de amaç edinilmiştir.

Programın tamamlanması için yazılması öngörülen tez çalışması sırasında, öğrenciler, uzmanlaşmak istedikleri alanda danışman öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle tercih ederek başarılı oldukları derslerde edindikleri bilgiler ışığında, bilimsel araştırma ve yazım yöntemlerine uygun bir yüksek lisans tezi hazırlayacaktır. Tez çalışması esasında öğrencilerin tez konusunda farklı kaynaklardan edinecekleri bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği gelişecek, bilimsel eser meydana getirme yetkinliğine sahip olacaklardır. Böylece, öğrencilerin Kamu Hukukunun farklı alanlarında teori ve uygulamaya katkıda bulunacak bilimsel eserler meydana getirmeleri teşvik edilecektir. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, sonuç olarak hukuk kurallarının özünü ve gelişimini kavramış, küreselleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları algılayarak çözümleme yapabilme yetenekleri gelişmiş hukukçu ve uzmanlar yetiştirme amacını taşımaktadır.

Programın Yapısı

Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına, uzmanlaşmak istedikleri branşlara göre ders programlarını belirleyebilmeleri için ders seçimi öğrencinin tercihine bırakılmıştır. Programın normal akışı içerisinde 4 yarıyılda tamamlanması beklenirken, bir süre daha uzatabilmek mümkün olabilecektir.

Dersler genel olarak hafta içi akşam saatlerinde 18.00 ile 21.00 arasında verilecektir.