Programın Amacı ve Yapısı

Misyon

Küresel İlişkiler ve Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans Programı hızla değişen küresel ve devletsel ilişkiler çerçevesinde, Avrupa’ya yön veren gelişmelerin ve devletler üstü karmaşık bir yapı olan Avrupa Birliği’nin uluslararası sistemde aktif bir aktör olarak oynadığı role ilişkin bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası ilişkiler ve AB çalışmaları alanlarında analitik ve eleştirel düşünebilen, yetkin ve nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Küresel ilişkiler bağlamında Avrupa Birliği’nin uluslararası ilişkilere ve dünya siyasetine kendini adapte etme ve yön verebilme kapasitesini göz önünde bulundurarak, nitelikli bilgi donanımına haiz, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa kurumları, kamu ve özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapacak uzman ve lider yöneticiler yetiştirmektir.