Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı
Son yirmi yıl içinde birçok alanda, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki hızlı ve büyük değişimlere ayak uydurabilen, ileri kavramları yakından izleyip ilişkilendirebilen, rekabetçi etkilerini görüp organizasyonlarına uyarlayabilen yönetici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın amacı, mühendislik, teknoloji, çevre, bilişim, hukuk, yönetim konularındaki bilgileri sisteme uygun bir bakış açısıyla ele alabilen, onları etik, teorik ve uygulamalı olarak, etkin bir biçimde kullanabilen, dünyadaki gelişimleri izleyebilen ve endüstri ile üretim alanlarında araştırma, geliştirme, uzmanlık ve liderlik yapacak profesyonel yöneticiler yetiştirmektir. Bu program, endüstriyel kuruluşlarla yoğun bir işbirliğine dayalı olup, ekip çalışması, yazılı ve sözlü iletişim gibi etkileşimli öğretim esasları çerçevesinde yürütülür. Ayrıca mühendislik, teknoloji ve yönetim konularını hem ayrıntılı bir biçimde hem de birbirleriyle ilişkilendirerek sunar.

Programın Yapısı
Tezsiz Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı genelde, endüstriyel kuruluşlarda çalışan mühendislere yöneliktir ve her biri 14 haftadan oluşan iki yarıyıllık (maksimum üç) bir eğitim süresini kapsar. Bu program terminal bir yüksek lisans programı olup Doktora çalışmalarına kapalıdır. Bu programdaki öğrenci, 4 zorunlu (12 kredi) ve 6 seçmeli (18 kredi) ders almak ve bir danışmanın gözetiminde bir mezuniyet projesi hazırlamak zorundadır.

Tezli Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencisi, daha sonra Doktora programına devam edebilecek biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilen bir eğitim görür. Program, her biri 14 haftadan oluşan dört yarıyıllık (maksimum altı) bir eğitim süresini kapsar. Öğrenciler de en az 1 kredilik bir seminer, 5 zorunlu (14 kredi) ve 3 seçmeli (9 kredi) ders almak ve bir danışmanın gözetiminde bir mezuniyet tezi hazırlamakla yükümlüdürler.