Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı
Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katkı sağlayacak, hem mimarlık disiplini dahilinde hem de disiplinler arası mesleki tartışmalarda yer alacak profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık disiplinini geniş bir perspektifte değerlendirmeyi hedeflemektedir.Program, mimarlığı sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir gelenek ve bir kültür olarak algılamaktadır. Bir meslek olarak mimarlık, sanat, teknoloji, sosyoloji ve diğer çeşitli bilim dalları ile yakın ilişki içindedir. Tarih boyunca gelişmiş çok katmanlı ve zengin bir geleneği temsil eder ve bu geleneğin bilgi birikimini gelecek nesillere taşır. Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, genç meslek insanlarının çıktıkları bu disiplinler arası yolculukta onlara yön vermeyi, konunun alt başlıklarla dallara ayrılması ülke gerçekliğinde ihtiyaca yanıt verecek mesleğinde daha fazla uzmanlaşmış meslek insanları yetiştirmeyi, bunu yaparken de aynı zamanda hem teorik hem de pratik bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans programı Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Yapı Teknolojileri alanlarındadır ve tezli olarak yürütülmektedir.

Program 4-6 dönemde tamamlanmaktadır. Mezuniyet için gerekli kredi miktarı 30'dur. 3. ve 4. Yarıyıllarda yüksek lisans tezi yapılacaktır. Yüksek Lisans programımız Türkçe olarak yürütülmektedir. Dersler haftada dört gün 18.00 - 21.00 saatleri arasında yapılmaktadır.