Kayıt Kabul Şartları

Mimarlık Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçe'dir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
  ALES : 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.)
 2. Başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerden bir tanesinden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir:
  • Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği
  • Diğer dallardan gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 3. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat %40 ağırlık verilecektir.