Kayıt Kabul Şartları

İşletme

İşletme Doktora Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda sunulmuştur.

Yüksek Lisans Mezunu olarak başvuru yapıldığında,

  • Herhangi Bir Alanda Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.  06/02/2013 Tarihinden Önce Belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Olup Mezun Olan Öğrenciler de Bu Programdan Yararlanabilirler. 
  • Yüksek Lisans Mezunu olarak başvuru yapıldığında, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir.
  • Anadilleri Dışında Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezî Yabancı Dil Sınavları İle Eşdeğerliği Kabul Edilen    Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından En Az 55 Puan Veya ÖSYM Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından Muadili Bir Puan (TOEFL IBT : (72), CAE: (C), PTE :(55) Alınması Zorunludur.

 

Lisans Mezunu olarak başvuru yapıldığında,

  • Herhangi Bir Alanda Lisans Mezunu Olmak.
  • Lisans Mezunu olarak başvuru yapıldığında, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir.
  • Anadilleri Dışında Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezî Yabancı Dil Sınavları İle Eşdeğerliği Kabul Edilen    Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından En Az 55 Puan Veya ÖSYM Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından Muadili Bir Puan (TOEFL IBT : (72), CAE: (C), PTE :(55) Alınması Zorunludur.
  • Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00  olması gerekir.