Programın Amacı ve Yapısı

Program Dili: Türkçe
Program Türü: Tezli/Tezsiz

Programın Amacı
Bilişim Teknolojileri, her tür Elektrik,  Elektronik Sistem, Haberleşme, İşaret İşleme gibi çok çeşitli alanları kapsayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) 21. yüzyılın mesleği olarak ilan edilmiştir.

İster Lisans, ister Lisans Sonrası olsun EEM programları hazırlanırken iki temel sorunla karşılaşılır:

i) söz konusu bilimsel alanın çok geniş olması nedeniyle tutarlı ve kapsamlı bir programın oluşturulması, ii) çok hızlı oluşan bilimsel ve teknolojik yenilikler yüzünden her 8-10 yılda programın kökünden değişmesi zorunluluğu. Bu koşulları sağlamanın iki temel öğesi, programın da aynı dinamikliğe sahip olması ve değişimleri izleyip uygulayacak seçkin bir akademik kadrosunun bulunmasıdır. Doğuş Üniversitesi'nde sunulan program ve yetkin bir akademik kadro bu koşulları sağlayacak biçimde özenle seçilmiştir.

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi'nde biri tezli diğeri tezsiz olmak üzere iki Y. Lisans programı vardır ve amaçları: Bu geniş ve karmaşık alanda gerekli temel bilgiye sahip, yenilikleri izleyen ve bunları araştırma da yaparak uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencinin, 6 adet seçmeli, 1 zorunlu ders almasının yanında Yüksek Lisans seminer ve Yüksek Lisans tezi hazırlaması gerekmektedir. Mezun olmak için öğrenci tezini bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır.

Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS almak gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen bir öğrenci, 9 adet seçmeli ders, 1 adet zorunlu ders alır ve danışmanı gözetiminde Yüksek Lisans Projesi yapar.

Mezun olabilmek için toplam 90 AKTS almak gerekmektedir.