Programın Amacı ve Yapısı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı dijital dönüşüm ve yapay zeka çağında, mühendislerin sanayi ve iş dünyasının değişen ve gelişen koşullarını takip etmeleri, yeni ihtiyaçlara cevap verebilmeleri, çağdaş yönetim araçlarını kullanarak zorluklarla başa çıkmaları, mühendislik projelerini etkin ve etkili bir şekilde yönetmeleri için teknik becerileri iş zekası ile birleştiren bir yüksek lisans programıdır. Endüstri Mühendisliği mezunlarımızın kendi alanlarında yüksek lisans ve akademik kariyer yapma ihtiyaçları yanında diğer mühendislik mezunlarının da bu alanda kendilerini geliştirme isteklerine cevap verilmesi hedeflenmektedir.