Programın Amacı ve Yapısı

 

İLETİŞİM BİLİMLERİ

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, öğrencilere iletişim çalışmalarında disiplinler arası bir yaklaşım geliştirerek, bilimsel çalışma yöntemleri kullanarak olay, olgu ve sorunlara teorik ve analitik bir bakış açısıyla yaklaşarak tartışma ve bunları bilimsel araştırma, çalışma ve yayına dönüştürme yetisini kazandırmaktır. Program iletişimin tüm uzmanlık alanlarına temel olabilecek kuramsal bir altyapı sağlarken aynı zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ve tez çalışmasıyla öğrencilere uzmanlaşma imkânı da vermeyi hedefler.

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı öğrenciye Türkçe eğitim dilinde tezli ve tezsiz mezuniyet olanaklarını sunmaktadır. İletişim Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı iletişim, kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır. Programda öğrencilerin iletişimin tarihsel perspektifteki konumunu, görsel kültürün toplumsal doku içindeki yerini, medya mesajlarının dilini ve etkisini ve medya, popüler kültür ve toplumsal ilişkiler arasındaki karmaşık ilişkinin yapısını kavramalarına yönelik teorik ve metodolojik bir altyapı sağlanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nın dersleri çağdaş iletişim konularının lisansüstü düzeyde tartışılmasına olanak verecek ve dünya üniversitelerinin yüksek lisans programları ile denklik sorunu yaratmayacak şekilde hazırlanmıştır. İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, sürekli yenilenen ders içerikleri ile uluslararası iletişim ve medya çalışmaları alanındaki değişim ve dönüşümleri eğitim içeriğine dahil etmektedir. Bu program, uluslararası işbirliği yoluyla kültürlerarası etkileşimin gerçekleşmesine ve iletişim çalışmaları disiplini içinde dünya ve Türkiye üniversiteleri arasında ortak bir bilinç oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, iletişim ve medya çalışmaları disiplininde bilgi birikimine katkı yapacak özgün lisansüstü çalışmalar (tezler) üretilmesini amaçlarken; Tezsiz Yüksek Lisans Programı, akademik çalışmalara devam etmekten çok kendilerini iletişim çalışmalarının belirli bir uzmanlık alanında geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu programda öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra tez çalışması yerine, seçtikleri bir alanda özgün bir proje hazırlayarak mezun olurlar.

Programın Yapısı


Programa kabul edilmiş öğrencinin iletişim bilimleri yüksek lisans diploması alabilmesi için tezli programda 4’ü zorunlu, 4’ü seçmeli olmak üzere toplam 21 kredilik dersi ve tez çalışmasını; tezsiz programda ise 3’ü zorunlu, 7’si seçmeli olmak üzere 30 kredilik dersi ve uygulama projesini başarıyla tamamlaması ve ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.