Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak teknolojik gelişimlerde üniversitemizin de katkısını arttırmak için lisans eğitiminin üzerinde bilgi seviyesine ulaşmış teknolojik konularda düşünen problemi irdeliyen ve problemin çözümünde daha üst seviyede bilgi birikimini ortaya koyan eğitimli insan kaynağına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşilanmasında Yüksek Lisans eğitiminin önemi büyüktür.

Ülkemizin aktif deprem kuşağında olması dolayısıyla bu alanda yetkin ve ileri analiz yeteneğine sahip inşaat mühendislerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Lisansüstü programının açılmasıyla birlikte bu boşluğun doldurulmasına katkı sağlayabilir, ihtiyaç duyulan belirli konularda uzmanlık kazanacak mühendisler yetiştirebiliriz.

Bölümümüz akademik kadrosu ve laboratuvar imkanları su ve deniz yapıları konusunda önemli bir yetkinliğe sahiptir. Çengelköy yerleşkemizde yakın zamanda faaliyete aldığımız dalga ve akım kanalımız, kapasitesi açısından, vakıf üniversiteleri arasında tek, ülkemizin ise en önemli dalga ve akım kanallarından biri olup lisansüstü ve AR-GE çalışmalarında büyük rol oynayacaktır. Bölümümüzün tüm Laboratuarlarının aktif kullanılabilmesi ve yapılacak bilimsel çalışmalara bağlı olarak gelişmesi için Yüksek Lisans eğitimine ihtiyaç vardır.

Ulaştırma Planlaması ve Trafik Mühendisliği alanlarında da ülkemizde bu ihtiyacı kapatmak adına uzmanlaşabilecek lisans mezunu mühendislere lisansüstü eğitim vermeyi hedefliyoruz.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / İnşaat Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / İnşaat Mühendisliği Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / İnşaat Mühendisliği Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.