Kayıt Kabul Şartları

  1. Tezli Program için:
    - ALES: 55 (Eşit Ağırlık) veya muadili puan. ALES başvuru tarihinde 5 yıldan eski olmamalıdır.
    - Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir
     
  2. Tezsiz Program için:
    - ALES şartı aranmamaktadır. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %40’ , mülakata % 60 ağırlık verilecektir.

 * Tezli/Tezsiz Programlarda ayrıca aşağıdaki İngilizce Yeterlik sınavlarından birine girip belirtilen en az puanlardan birini almış olmak:
  - YDS /KPDS/ÜDS/YÖKDİL: 55 veya muadili puan veya DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı): 60
  - Lisans öğrenimini İngilizce yapmış adaylardan ayrıca yabancı dil yeterlik belgesi aranmayacaktır.