Programın Amacı ve Yapısı

Günümüzde, tüketicilerin değişen taleplerini öğrenmek ve bu taleplere karşılık verebilmek için stratejik pazarlama ve marka yönetimi konuları önem taşımaktadır. İşletmelerin tüketicileri tatmin edebilmesi, marka bilinirliğini arttırabilmesi, marka sadakati yaratabilmesi, tüketicileri tekrarlı satın almaya yönlendirebilmesi için doğru pazarlama ve marka stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Böylelikle işletmeler pazarda rekabet avantajı kazanabilir, karlılığını arttırabilir ve rekabetçi güçlerini sürdürebilir. Bilgi teknolojilerinin ve internetin gelişimi ile tüketici verilerinin elde edilmesi, potansiyel kitlelerin kolaylıkla hedeflenebilmesi, kişiselleştirilmiş reklamların oluşturulabilmesi, birebir pazarlama iletişimine imkân vermesi ve doğrudan pazarlama kampanyalarında ölçülebilir yanıtlar elde edebilmesi gibi önemli kolaylıklar sağlanmıştır. Diğer taraftan, uygulama alanındaki gelişmelere paralel olarak pazarlama akademik alanında da benzer gelişmeler bulunmaktadır. Pazarlama performans ölçütlerinin geliştirilmesi yoluyla pazarlama performansına somutluk kazandırılması ve pazarlama faaliyetleri sonuçlarının öngörülür kılınması bunlardan bazılarıdır. Organizasyonlarda çağın gereklerine uygun şekilde stratejik bakış açısına sahip, pazarlamaya yönelik işlevlere, marka konusuna hâkim çeşitli düzeylerdeki personele oldukça fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı ise alanında yetkin ve yenilikçi pazarlama uzmanlarının yetiştirmektir. Öğrencilerin pazarlama alanındaki bilgilerini en güncel stratejik ve yenilikçi pazarlama teknikleri ile donatmayı hedeflemektedir.