Programın Amacı ve Yapısı

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı, bu alandaki teorik bilginin yanı sıra uygulamaya ilişkin eğitimi de içine alan kapsayıcı bir ders programına sahip olarak, öğrencinin edineceği bilgi birikimini analitik ve eleştirel biçimde yorumlayabilme yeteneğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Programın açılma amacı, uluslararası ilişkiler alanında akademik çalışmalar yürütmek ve nitelikli akademisyen ve uzman yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda yüksek lisans programı boyunca sosyal bilimler, idari bilimler ve hukuk disiplinlerinden kapsamlı bir eğitim alan öğrenciler sağlam bir kariyer için hazırlanmış olacaklardır.