Kayıt Kabul Şartları

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Kayıt Kabul Koşulları

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların;

  • Üniversitelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden lisans mezunu olması,
  • ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Sayısal puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.
  • Adayların seçiminde ALES puanına %50, lisans not ortalamasına %10, mülâkat %40 ağırlık verilecektir.