Programın Amacı ve Yapısı

Dünyadaki bütünleşme ve bunun getirdiği rekabetteki artış bireyler için belli alanlarda uzmanlaşmayı bir gereklilik haline getirmektedir. Türkiye özelinde gerek rekabete açılan Orta Asya pazarları, gerekse AB ile artan bütünleşme, özellikle finans ve ekonomi alanında uzmanlaşmanın önemini ve geçerliliğini arttırmıştır. Finansal İktisat yüksek lisans programı bu amaca hizmet etmek için oluşturulmuştur.

Programın amacı katılımcıların kuvvetli bir iktisat altyapısına sahip, teori-uygulama dengesi kurabilen, reel kesimle finans kesimi arasındaki ilişkileri kavrayabilen yöneticiler olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Programdan mezun olanlar, sanayi ve hizmet işletmeleri, tüm finansal kuruluşlar ile finans kesimini yönlendiren ve denetleyen kamu kuruluşlarının uzman ve yönetici gereksinimlerini karşılayacaklardır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Finansal İktisat programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir. Tezli Finansal İktisat programı 24 kredi (8 ders ve seminer dersi) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Derslerin ve seminerin 4 yarıyılda, programın da 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Tezsiz Finansal İktisat programı ise 30 kredi (10 ders) ile projeden oluşan bir yüksek lisans programı olup, tamamlama süresi azami 3 yarıyıldır. Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar da azami sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Bir akademik yıl her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekmektedir.

Finansal İktisat programımız Türkçe olarak yürütülmektedir. Dersler hafta içi 19:00 – 21:50 saatleri arasında yapılmaktadır.