Kayıt Kabul Şartları


Tezli Yüksek Lisans Programı

  1.  ALES: 55 (Eşit Ağırlık) veya muadili puan. ALES başvuru tarihinde 5 yıldan daha eski olmamalıdır.
  2.  Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  1. ALES şartı aranmamaktadır.
  2. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %40’ , mülakata % 60 ağırlık verilecektir