Kayıt Kabul Şartları

Tezli Yüksek Lisans Programı

1. ALES: 55 (Eşit Ağırlık) veya muadili puan. ALES başvuru tarihinde 5 yıldan daha eski olmamalıdır.
2. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
3. Başarı sıralaması değerlendirmesi için, Mülakata katılmış olunması gerekmektedir
4. Başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerden bir tanesinden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir:

• İktisat
• İşletme
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası Ticaret
• Lojistik
• Yönetim Bilişim Sistemleri 
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri,
• Endüstri Mühendisliği 
• İşletme Mühendisliği 
• Hukuk 
• Spor Yönetimi Bölümleri 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. ALES şartı aranmamaktadır.
2. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %40’ , mülakata % 60 ağırlık verilecektir
3. Tezsiz Programlar için Mülakat koşulu aranmamaktadır.