Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Küresel eğitim standartlarını hedefleyen Doğuş Üniversitesi’nin global yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirerek, yöneticilikte kariyer sahibi olmayı planlayan yetenekli üniversite mezunlarına yönelik İşletme Yüksek Lisans Programı Eylül 1998’te eğitim-öğretime başlamış ve Ocak 2001’de ilk mezunlarını vermiş bulunmaktadır.

İşletme Yüksek Lisans  Programının temel felsefesi, dünya ile bütünleşme süreci 21. yüzyılda daha da hızlanacak olan Türkiye'nin, global vizyona sahip gelecek kuşak yöneticilerinin yetişmesine bilimsel ve mesleki katkıda bulunmaktır. Doğuş Üniversitesi'nin Programa başvuran adaylarda aradığı temel nitelikler; değişime ayak uydurma, sorumluluk yüklenme, iş dünyasına ilgi duyma ve stratejik düşünme yeteneğidir. Program, orta ve üst kademe yöneticilerin sahip olması gereken liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik bir program olup katılımcılara stratejik yönetim, finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve uluslararası işletmecilik alanlarında çağdaş bilgilerle donanma ve derinlik kazanma olanağı da sunmaktadır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir. Tezli Program, 21 kredi (7 ders ve seminer dersi) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Derslerin ve seminerin 4 yarıyılda, programın da 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Tezsiz Program ise, 30 kredi (10 ders) ile Yüksek Lisans Projesinden oluşan bir yüksek lisans programı olup, tamamlama süresi azami 3 yarıyıldır. Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar da azami sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Bir akademik yıl her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekmektedir.

İşletme Yüksek Lisans Programımız İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki paralel program halinde yürütülmektedir. Dersler hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arasında yapılmaktadır.