Kayıt Kabul Şartları

İşletme (Türkçe)    

Kabul Kayıt Koşulları

     İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.  Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Herhangi Bir Alanda Lisans Mezunu Olmak
  • Tezli program için; ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir.
  • Tezsiz Programlar için ALES puanı istenmemektedir.
  • Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.