Kayıt Kabul Şartları

  1. Tezli Program için: 
    - ALES: 55 (Eşit Ağırlık) veya muadili puan. ALES başvuru tarihinde 5 yıldan daha eski olmamalıdır.
    - Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
     
  2. Tezsiz Program için:
    - ALES şartı aranmamaktadır. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %40’ , mülakata % 60 ağırlık verilecektir.