Kayıt Kabul Şartları

 1. Tezli Program için:
  - Hukuk Fakültesi diplomasına sahip olmaları,
  - ALES: 55 (Eşit Ağırlık) veya muadili puan. ALES başvuru tarihinde 5 yıldan eski olmamalıdır.
  - Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
   
 2. Tezsiz Program için: 
  - Hukuk Fakültesi diplomasına sahip olmaları, 
  - Tezsiz programda ALES istenmemektedir. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %40’ , mülakata % 60 ağırlık verilecektir.