Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Çağımız hızlı devinimiyle, beklenmeyen olaylarıyla, sosyoekonomik baskıları ve daha niceleriyle bir stres çağıdır. Bu baskılar sonucunda kişinin yaşam fonksiyonlarını geliştirmesi, problemlerle başa çıkma yetkinliğini arttırması, kişinin kendini tanıması, uyumunu arttırması ve bunları karşıdakinde de gözlemleyebilmesi, kısaca empati yapabilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle, mezun psikologlarımızın büyük çoğunluğu psikoloji alanında uzmanlaşmak, bu konudaki bilgilerini derinleştirmek, topluma ve bilime bu alanda katkıda bulunmak istemektedirler.              

Doğuş Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim-öğretiminde, mezunlarımızın psikolojide uzmanlaşma konusundaki taleplerini karşılamak ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi’nin Psikoloji alanındaki lisansüstü programları, mezunlarımızın bu bilgileri kullanma amaçları ve çalışmak istedikleri sektörler göz önüne alınarak çeşitlendirilmiştir.

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi, psikoloji ya da ilgili alanlarda lisans derecesi almış olanlar arasında ez az 55 ALES puanı bulunanlardır. Tezli Yüksek Lisans Programının hitap ettiği hedef kitlenin bir diğer özelliği, onların, psikoloji konusundaki kazanımlarını, konuyla ilgili araştırma yapmada kullanmak istemeleridir. Bu doğrultuda, söz konusu hedef kitle ileride doktora eğitimi almayı kuvvetle düşünmektedir. Bu kitlenin yol haritası akademik yaşama doğru gitmektedir. Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar sağlık kurumları, adli kurumlar, özel eğim kurumları, iş ve endüstrinin araştırma merkezleri ve tabii ki, nihai olarak yükseköğretim kurumlarıdır.

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi, psikoloji ya da ilgili alanlarda lisans derecesi almış olanlardır. Tezsiz Yüksek Lisans Programının hitap ettiği hedef kitlenin bir diğer özelliği, onların, eğim-öğretiminin ardından alanda çalışmak istemeleridir. Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar arasında sağlık kurumları, adli kurumlar, özel eğim kurumları, iş ve endüstri alanları bulunmaktadır.

 

Programın Yapısı

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında araştırma teknikleri ve veri analizi, meslek ve araştırma etiği ve psikopatoloji tanılama ve psikoterapi gibi dersler zorunlu olarak alınmakta, ayrıca, öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği dersler bulunmaktadır. Öğrenciler psikolojik ve nöropsikolojik testler, nöropsikoloji,  adli psikoloji, gelişim psikolojisi ve süpervizyon gibi dersleri seçme olanağına sahiptir.

Araştırma ve akademik çalışmanın ön planda olduğu Tezli Yüksek Lisans programında, iki yarıyılda tamamlanan 12 kredilik zorunlu ve 12 kredilik seçmeli derslerden sonra, öğrenciler, iki yarıyıl içerisinde 55 AKTS değerinde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamaktadırlar. Eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayanlar, “Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi (Tezli)” almaya hak kazanır.

Tezsiz Yüksek Lisans programında iki yarıyılda tamamlanan 15 kredilik zorunlu ve 15 kredilik seçmeli derslerden sonra, öğrenciler, bağımsız araştırma yapma ve psikoloji alanında metin hazırlama becerisi kazanmak amacıyla bir yarıyıl süresi içinde 15 AKTS değerinde bir Dönem Projesi hazırlamaktadırlar. Eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayanlar, “Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi” almaya hak kazanır.