Kayıt Kabul Şartları

Tezli Program için: 

 1. ALES (eşit ağırlıklı) puan: En az 55
 2. Tercihen psikoloji lisans diplomasına sahip olmak.
 3. Adayların seçiminde ALES puanına %50, lisans not ortalamasına %10, mülakata %40 ağırlık verilecektir. 
 4. Alan dışı olanlara aşağıdaki bilimsel hazırlık programı uygulanacak ve bu derslerde başarılı olma koşulu aranacaktır.
  • Psikolojiye Giriş
  • Araştırma Yöntemleri
  • İstatistik
  • Öğrenme Kuramları
  • Kişilik
  • Klinik Psikoloji
  • Psikopatoloji

 Tezsiz Program için:

 1. ALES şartı aranmamaktadır.
 2. Tercihen psikoloji lisans diplomasına sahip olmak.
 3. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %50, mülakata %50 ağırlık verilecektir.  
 4. Alan dışı olanlara aşağıdaki bilimsel hazırlık programı uygulanacak ve bu derslerde ve bu derslerde başarılı olma koşulu aranacaktır.
  • Psikolojiye Giriş
  • Araştırma Yöntemleri
  • İstatistik
  • Öğrenme Kuramları
  • Kişilik
  • Klinik Psikoloji
  • Psikopatoloji
 5. Programdaki özel öğrencilerden Asıl Öğrenci statüsüne geçmek isteyenler yukarıdaki koşulları karşılamakla yükümlüdür.