Kayıt Kabul Şartları

Psikoloji

Kayıt Kabul Şartları

Psikoloji Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Psikoloji Alanında Lisans Mezunu Olmak. Alan dışındaki dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler, Bilimsel Hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.

     

  • Tezli program için; ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. 

     

  • Tezsiz Programlar için ALES puanı istenmemektedir.

     

  • Tezli program  ve alan dışı başvuran aday öğrencilerin değerlendirilmesinde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.