Kayıt Kabul Şartları

Kayıt Kabul Şartları

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerinin Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Baskıresim, Baskı Sanatları, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film, Canlandırma, Animasyon, Dijital Oyun Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri lisans mezunu olması.
  • Grafik Tasarım Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES Sözel puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Grafik Tasarım Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.